Pragnienie objawienia miłości jest jedynym prawdziwym marzeniem każdego człowieka.

Trzy elementy rozwoju duchowego

Przeczytałem dzisiaj u mędrców, że na drodze duchowego rozwoju człowieka są potrzebne trzy elementy: książki, nauczyciel i grupa (środowisko). I każdy z nich spełnia swoją rolę, której nie może zastąpić żaden inny. Wyszukałem, że bez tych trzech elementów bardzo trudno jest rozszerzyć swoją świadomość na tyle, żeby utrzymać się na danym poziomie wzniesienia na stałe. Poniżej przedstawiam w skrócie, co udało mi się ustalić, każdy element oddzielnie.

Książki są potrzebne człowiekowi, aby poznawać duchowe prawa. Ważne w tym jest, aby to nie były zwykłe pozycje, które często spotykamy w księgarniach – różnego rodzaju poradniki z hasłami „Uzdrowisz swoje życie”, „Bądź bogaty” itd. Odpowiednią książkę charakteryzuje przekaz, który jest zawarty między literami. Kiedy autor opisując duchowe światy realnie ich doświadcza, w ten sposób wplatając swoje odczucia w pisane słowa, z którymi czytający łączy się poznając w ten sposób nowe obszary istnienia. Tekst powinien trafiać do „duszy”, a nie do mózgu, i do celu został stworzony. Niestety, takich ksiąg jest mało, a jeżeli już nawet istnieją w języku polskim, to z uwagi na ich dosyć „pradawny” charakter nie za dobrze odpowiadają obecnej mentalności, a więc i ich zrozumienie może być utrudnione.

Nauczyciel – daje prawdziwy wzorzec duchowej rzeczywistości. Nauczycielem (czasami nazywanym prorokiem, choć to słowo jest śliskie i może być niepoprawnie zrozumiane  w powiązaniu z płaszczyzną religii) musi być osoba realnie doświadczająca duchowej rzeczywistości. Nie można nikogo nauczyć czegoś, czego się samemu nie doświadczyło. Tu niestety również, podobnie jak przy książkach, osoby, które dopiero weszły na drogę duchowego poznania, mogą mieć trudności z określeniem, czy dana osoba jest nauczycielem, czy jedynie stwarza pozory, ukrywając za pozornie prawidłowym działaniem inne własne cele.

Grupa (środowisko) – ten element jest różnie wyrażany w tradycjach. W niektórych z nich odnosi się do wspólnej nauki i wzajemnego wspierania się w procesie poznania. Istnieją również nurty, w których grupa jest uznawana za „element rzeczywistości”, względem którego człowiek w praktyce objawia te boskie cechy, które poznał podczas nauki – są to na przykład: mądrość, szczodrość, odwaga, miłosierdzie itp.

Temat ten jest bardzo szeroki, a to jest jedynie zaznaczenie istnienia tych elementów w świecie. Jeżeli będzie taka potrzeba, z Bożą pomocą, postaramy się je opisać bardziej dokładnie.

Adam O autorze

"Kto z was nie chciałby rozwinąć świetlistych skrzydeł, by wzlecieć nad ciemnością swojego własnego świata wyobrażeń o prawdzie?"
Mądrości mędrców

%d bloggers like this: