Pragnienie objawienia miłości jest jedynym prawdziwym marzeniem każdego człowieka.

Dużo ludzi mówi…

Od urodzenia człowiek słyszy słowo miłość. I wiersze o tym piszą, muzyka, film, malarstwo itd., czyli w każdej formie mówi się i przedstawia ten stan duszy. Oczywiście są i kuriozalne formy wyrazu miłości, chociażby, że w imię Boga idą ludzie na wojnę.
I tak mi przyszło, że miłość jest wtedy, kiedy człowiek nie ma w sobie, w swoim wnętrzu, żadnego podziału, jest pełne zrozumienie, akceptacja, mądrość i miłosierdzie (nie mylić z litością). Wtedy zbliżamy się do niej małymi kroczkami.