Pragnienie objawienia miłości jest jedynym prawdziwym marzeniem każdego człowieka.

Różnica pomiędzy wiedzą i mądrością

Czytałem dzisiaj u Saint Germain’a, że słowo „mądrość” (ang. wisdom) pochodzi od „mądrego władztwa” (ang. wise dominion), co stało się inspiracją do poniższych rozważań. Często te terminy używane są zamiennie, chociaż oznaczają zupełnie różne procesy. Spróbujmy rozwinąć ten ciekawy temat, gdyż w wielu miejscach w świętych księgach te słowa używane są celowo w swoim pierwotnym rozumieniu. Dlatego ich odpowiednie zdefiniowanie może dla niektórych stać się niezbędne do prawidłowego odczytania sensu napisanego.… Więcej

Trzy elementy rozwoju duchowego

Przeczytałem dzisiaj u mędrców, że na drodze duchowego rozwoju człowieka są potrzebne trzy elementy: książki, nauczyciel i grupa (środowisko). I każdy z nich spełnia swoją rolę, której nie może zastąpić żaden inny. Wyszukałem, że bez tych trzech elementów bardzo trudno jest rozszerzyć swoją świadomość na tyle, żeby utrzymać się na danym poziomie wzniesienia na stałe. Poniżej przedstawiam w skrócie, co udało mi się ustalić, każdy element oddzielnie.… Więcej