Pragnienie objawienia miłości jest jedynym prawdziwym marzeniem każdego człowieka.

Czym jest praca?

Jest powiedziane u mędrców, że każda dusza powinna pracować. Ale jeżeli patrzymy na wzorzec raju, to widzimy, że tam pracy nie ma. Dlaczego więc mędrcy wskazują w ten sposób? Może chodzi o inny rodzaj pracy?

Kiedy człowiek przebywał w stanie, który nazywał się „raj”, on faktycznie nie musiał pracować, gdyż nie odczuwał żadnego braku. On, mówiąc słowami naszego świata, pławił się w rozkoszy i niczego mu nie brakowało. Ale kiedy zgodnie z historią skosztował owocu z drzewa poznania dobra i zła, upadł w stan, który nazywa się „w pocie czoła będziesz pracował”.

Do czego potrzebna jest praca?

Nie ma w świecie człowieka, który lubi pracować i jest to w pełni zgodne z naszą pierwotną naturą. Wiele byśmy dali, żeby nie musieć wstawać na 8 rano do pracy. Ale przecież nic w świecie nie istnieje bez sensu i konkretnej przyczyny. Powinniśmy więc poszukać w duchowych realiach korzeni tego zjawiska.

Dusza ze swojej natury niczego nie potrzebuje, podobnie jak biblijni Adam i Ewa w raju. Jednak kiedy wpada w ten świat, nagle pojawia się w niej coś nowego – odczucie braku. A jak wiemy również z poprzednich artykułów i potwierdza to nasze doświadczenie, nie można sprawić przyjemności komuś, kto niczego nie potrzebuje. Odczucie głodu daje nam możliwość w pełni cieszyć się smacznym obiadem. Wcześniejsza tęsknota pozwala docenić teraźniejszą miłość itd.

Obdarzając dusze odczuciem „głodu” powstała więc w świecie unikalna możliwość odczuwania większego zadowolenia, niż to było wcześniej możliwe, kiedy dusza niczego nie potrzebowała. Jednocześnie powstało pojęcie pracy, która jest niczym innym, jak zebraniem odpowiedniej ilości „głodu”, aby następnie napełnić je tym zadowoleniem, które jest dla niego przeznaczone.

Skazani na sukces

Nie odkrywamy tu czegoś nowego, a jedynie lekko odsłaniamy przyczyny zjawisk zachodzących w naszym świecie, które znajdują się w duchowej rzeczywistości. Największe zadowolenie z życia osiągamy wtedy, kiedy sięgamy po marzenia i realizujemy je w pełni. Wtedy czujemy się najbardziej szczęśliwi. Sięganie po marzenia wymaga zbudowania głodu, co nazywa się pracą, a sama realizacja to już zupełnie inny temat, który wyjaśniamy w naszych innych artykułach. Sedno zawiera się w tym, że bez wybudowania pracą odczucia „głodu” nie ma możliwości jego zaspokojenia. I dlatego wskazane jest przez mędrców, że każda dusza zobowiązana jest pracować, aby w ten sposób zebrać swoje części i zbudować tym samą siebie.

Adam O autorze

"Kto z was nie chciałby rozwinąć świetlistych skrzydeł, by wzlecieć nad ciemnością swojego własnego świata wyobrażeń o prawdzie?"
Mądrości mędrców

%d bloggers like this: