Pragnienie objawienia miłości jest jedynym prawdziwym marzeniem każdego człowieka.