Pragnienie objawienia miłości jest jedynym prawdziwym marzeniem każdego człowieka.

Archiwum dla Styczeń 2017

Nie jestem osobą

W świecie jest szeroko rozprzestrzenione przekonanie, że jesteśmy osobami, ciałami. Wierzymy, że mamy osobowość i żyjemy w czasie.… Więcej

Elastyczność myślenia

Czy każdy z nas może stać się wynalazcą? Co charakteryzuje ludzi wielkich? Czy jestem daleko od tego, żeby stworzyć z siebie coś nowego? Porozmawiajmy o elastyczności myślenia.… Więcej